Traviata

בהשראת אזור ים התיכון האיטלקי. צבעים של כחול ריביירה, צהוב ליקר וירוק זית מובאים לחיים באמצעות בד רקום עם דוגמת דמשק, דפוסים גאומטרים נועזים ואריגים מתכתיים אשר שזורים באוסף זה.


תשעת העיצובים באוסף מפואר זה כוללים צבעים קלאסיים כגון ירוק/צהוב כמו גם כתום פלמינגו וכחול דיו.

טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה
טרוויאטה

Riviera/Apple

טרוויאטה
טרוויאטה

Riviera/Apple

טרוויאטה
טרוויאטה

Riviera/Apple

סאלביני ריביירה
סאלביני ריביירה
אמור ריביירה
אמור ריביירה
ג׳יאובני ריביירה
ג׳יאובני ריביירה
תיאטרו ריברייה
תיאטרו ריברייה
טרוויאטה
טרוויאטה

Raspberry/Aqua

טרוויאטה
טרוויאטה

Raspberry/Aqua

טרוויאטה
טרוויאטה

Raspberry/Aqua

טרוויאטה
טרוויאטה

Raspberry/Aqua

ברנה
ברנה
קאמליה ראסברי
קאמליה ראסברי
סקאלה דאב
סקאלה דאב
דונאטו אקווה
דונאטו אקווה